dział handlowy - Lublin


Mariusz Liszka

dyrektor handlowy
T: +48 81 710 61 80, M: +48 607 855 773
E: mariusz.liszka@aliplast.pl


Paweł Kęsicki

                   

                        

                                

       

kierownik działu handlowego
T: +48 81 710 61 63, M: +48 603 252 332
E: pawel.kesicki@aliplast.pl

                         

Alicja Pieniężnik                         

                   

Barbara Boratyńska                            

T: +48 81 745 57 86T: +48 81 710 61 43
E: alicja.pienieznik@aliplast.plE: barbara.boratynska@aliplast.pl

                         

Ewa Kwirant   

                         

Barbara Bielecka

T: +48 81 710 61 84T: +48 81 710 61 14
E: ewa.kwirant@aliplast.pl       
E: barbara.bielecka@aliplast.pl