Nowy optyczny system pomiarowy dla potrzeb zapewnienia jakości

W ostatnich dniach 2014 roku dział jakości Aliplast Extrusion dokonał zakupu optycznego systemu pomiarowego Vertex 311HM firmy Micro-Vu. Maszyna ta umożliwia wykonywanie pomiarów elementów geometrycznych w zakresie 315x315x160mm oraz ma możliwość automatycznego rozpoznawania krawędzi i konturów.

Dzięki niej możliwe jest sprawdzenie nie tylko prostych, promieni i kątów ale również korelacji pomiędzy zmierzonymi elementami. Oprogramowanie pozwala na wygenerowanie czytelnego raportu pomiarowego.