Polityka jakości w Aliplast Extrusion

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BHP oraz ZKP

     Aliplast Extrusion sp. z o.o. jest nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w produkcji profili aluminiowych. Ofertę swoją dostosowujemy do potrzeb rynku i wymagań klientów stosując przyjazne środowisku naturalnemu technologie, nowoczesnym park maszynowy i zaawansowane systemy zarządzania w trwałym i bezpiecznym środowisku pracy.

     Poprzez umieszczenie oznakowania CE na wyroby budowlane objęte normą zharmonizowaną EN 15088 : 2006 Aliplast Extrusion Sp. z o.o.  wskazuje, że bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz za jego zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

Naszą Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania realizujemy przez:

  • Spełnianie potrzeb i oczekiwań najbardziej wymagających Klientów, trwałe zdobycie ich uznania i zadowolenia
  • Wdrażanie nowych technologii, systematyczne odnawianie i utrzymywanie zaplecza technicznego, mających wpływ na poprawę jakości produkowanych profili aluminiowych
  • Wdrożenie i utrzymywanie Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
  • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników
  • Aktywny współudział pracowników w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, zapobieganie urazom, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym
  • Partnerską współpracę ze starannie dobranymi Dostawcami oferującymi swe usługi na wysokim, stale monitorowanym poziomie
  • Prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie ochrony środowiska naturalnego, efektywnego i oszczędnego gospodarowania mediami oraz proekologicznej gospodarki odpadami
  • Przestrzeganie i spełnianie obowiązujących wymagań prawnych i innych dotyczących jakości wyrobów, zagrożeń BHP i ochrony środowiska
  • Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych zasobów ludzkich, technicznych oraz zasobów finansowych dla utrzymania i doskonalenia ZSZ


   


pobierz certyfikat PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 PL

pobierz certyfikat BS OHSAS 18007:2007 PL


pobierz certyfikat PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 GE

pobierz certyfikat BS OHSAS 18007:2007 GE


pobierz certyfikat PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 EN

pobierz certyfikat BS OHSAS 18007:2007 EN