znak CE dla profili Aliplast Extrusion

Wdrożenie i certyfikacja w 2012 roku Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na normach ISO 9001:2008,  14001:2004 oraz PN-N-18001:2004,  stało się podwaliną dla stworzenia Zakładowej Kontroli Produkcji Spółki Aliplast Extrusion. W październiku br.  Aliplast Extrusion Sp. z o.o. pomyślnie przeszła audyt ZKP wg Rozporządzenia UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG na zgodność z normą EN 15088:2006. Tym firma Aliplast uzyskała możliwość wystawiania na swoje produkty pod zastosowanie budowlane znaku "CE" - w zakresie:

"Wyciskane profile aluminiowe do elementów konstrukcyjnych
i zastosowań w inżynierii budownictwa lądowego i wodnego".