Aliplast Extrusion – Polskie Stowarzyszenie Aluminium

02 września 2021

Aliplast Extrusion wraz z firmami Extral, Final, Granges Konin, Grupa Kęty oraz Hydro Extrusion Poland – czołowymi firmy działającymi w polskiej branży aluminium udało się powołać do życia stowarzyszenie, którego celem jest promocja zastosowania aluminium we wszystkich możliwych aplikacjach.

Polskie Stowarzyszenie Aluminium ma ambicję skupiać wokół siebie całą krajową branżę aluminium, zarówno producentów wyrobów płaskich, długich, aluminium odlewniczego oraz pozostałego asortymentu aluminiowego.

Stowarzyszenie będzie gromadzić także firmy i inne podmioty reprezentujące szeroko rozumiane otoczenie biznesowe (np. firmy handlowe, dostawcy produktów i usług dla branży aluminium, odbiorcy końcowi, środowisko naukowo-akademickie etc.).

Utworzenie silnej organizacji branżowej to kolejny etap rozwoju rodzimego sektora aluminium, który już dziś jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi polskiego przemysłu.