Firma Aliplast uczestnikiem Akcji Wspieramy Szpitale

14 marca 2021

W związku z trwającą pandemią, Spółka Aliplast przekazała darowiznę w wysokości 15000 zł Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Jana Bożego w Lublinie. Pieniądze zostaną przeznaczone na sprzęt niezbędny do walki z Sars-Cov-19.

Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie Aliplast jest ściśle związane z koncepcją zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, które zakłada, że działalność prowadzona przez Spółkę nie ogranicza się jedynie do starań o zwiększenie wyników ekonomicznych, ale również obejmuje podejmowanie inicjatyw społecznych. Aliplast rozumie misję odpowiedzialności społecznej i jest miejscem wspierającym aspekty związane ze zdrowiem publicznym.