Grupa Aliplast ze strategią CSR na lata 2021 – 2025

28 czerwca 2021

Działająca w branży systemów aluminiowych Grupa Aliplast opracowała i wdrożyła Strategię Społecznej Odpowiedzialności na lata 2021 – 2025, która z jednej strony jest podsumowaniem prowadzonych do tej pory w tym zakresie działań, z drugiej precyzyjnym określeniem kierunku, w jakim Grupa będzie podążać w kolejnych latach. Fundamentem strategii i jej najważniejszymi celami jest kierowanie się w działalności zasadami etyki, społecznej odpowiedzialności oraz zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowo opracowany dokument wynika ze strategii funkcjonowania organizacji, która zakłada prowadzenie działalności i realizację biznesowych celów uwzględniając minimalizowanie oddziaływania produkcji aluminium na środowisko naturalne i człowieka, przy jednoczesnym uwzględnieniu maksymalnych korzyści dla kluczowych grup interesariuszy. Są nimi przede wszystkim mieszkańcy Lublina i miejscowości ościennych, pracownicy oraz Grupa Corialis.

„Świadomość wpływu naszej działalności na środowisko naturalne towarzyszy nam od początku istnienia firmy. Do tego dochodzą równie istotne kwestie związane z polityką bezpieczeństwa oraz poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie praw pracowniczych. Niezwykle istotny jest dla nas również interes lokalnych społeczności, na które nasza działalność oddziałuje. Stosując się do tych zasad postanowiliśmy opracować Strategię Społecznej Odpowiedzialności na kolejne lata, która dla nas jest drogowskazem, a dla naszych interesariuszy mapą i swego rodzaju zobowiązaniem, które wobec nich podejmujemy” – mówi Jan Kidaj, prezes Grupy Aliplast.

Integralnymi i spójnymi ze sobą elementami strategii są odpowiednie polityki odnoszące się do poszczególnych obszarów działalności oraz konkretnych grup interesariuszy. Polityka różnorodności o poszanowania praw człowieka to zasady wzajemnego współżycia wszystkich pracowników i współpracowników Grupy. Dotyczą one równego traktowania każdej osoby, przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji oraz respektowaniu i chronieniu praw człowieka. Polityka środowiskowa to szereg działań i zasad mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Istotnym elementem tego obszaru jest proces recyclingu produkowanego przez Grupę aluminium oraz funkcjonowanie w zgodzie z zasadami „zero waste”.

Polityka Bezpieczeństwa Pracy i Personalna to szereg zasad skierowanych do pracowników w celu ciągłego podnoszenia poziomu ich bezpieczeństwa oraz zapewnienia etycznych i optymalnych warunków pracy uwzględniających nie tylko szereg świadczeń, ubezpieczeń, ale gwarantujących także programy rozwoju kompetencji i szkoleń zawodowych.

Polityka Społeczna, ostatni element opracowanej strategii, to z kolei zbiór zasad ukierunkowanych na ciągłe ograniczanie wpływu działalności na środowisko w ujęciu lokalnym i ulepszanie konstrukcji produktów, czy w końcu na konsekwentne wspieranie społeczności lokalnych, które żyją i funkcjonują na terenach pośrednio lub bezpośrednio związanych z prowadzona przez Grupę Aliplast działalnością.

Dla zachowania przejrzystości podejmowanych w zakresie CSR działań Grupa zobowiązała się do publikowania rocznych raportów sprawozdających realizację przyjętych zasad i regulacji wynikających ze Strategii Społecznej Odpowiedzialności. Raporty będą przygotowywane zgodnie z zaleceniami normy ISO 26 000.

Pliki do pobrania
Grupa Aliplast - Strategia CSR