Wsparcie dla dzieci ze Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo

22 lutego 2022

W piątek 18.02.2022 nasza firma wsparła finansowo wyjście do Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie grupy dzieci ze Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo z ulicy Doświadczalnej 46 w Lublinie.
Po uśmiechach, które malowały się na twarzach najmłodszych wnioskujemy, że wszystkim bardzo podobał się spektakl.
Bardzo cieszymy się, że mogliśmy tym drobnym gestem pomóc dzieciom ze Stowarzyszenia.