Fundacja Grupy Aliplast Partnerem programu „Stypendia biznesowe”

03 października 2023

Fundacja Grupy Aliplast jest Partnerem programu “Stypendia biznesowe”. Program ten powstał jako wspólna inicjatywa na linii ważnej współpracy samorząd – biznes – uczelnie. Jest odpowiedzią na zainteresowanie firm wspieraniem studentów lubelskich uczelni, a jednocześnie daje możliwość studentom współpracy z najlepszymi w biznesie. Celem programu jest wsparcie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych studentów, zachęcenie studentów do pozostania na lubelskim rynku pracy po zakończeniu studiów i budowanie wśród studentów pozytywnego wizerunku lubelskich firm.

Cieszymy się, że jako Firma odpowiedzialna społecznie możemy aktywnie brać udział w tej inicjatywie.

Nabór wniosków trwa tylko do 12 października! Zostań naszym stypendystą!
Formularz zgłoszeniowy dla studentów dostępny na stronie: przedsiebiorczy.lublin.eu/stypendia-biznesowe