Zarząd Fundacji

Skład pierwszego Zarządu Fundacji Grupy Aliplast:

Prezes Zarządu Fundacji
Tomasz Ćwiek

Wiceprezes Zarządu Fundacji
Mateusz Malczarski

Członkowie Zarządu Fundacji
Jan Kidaj, Ewa Ciołek

Fundacja Grupy Aliplast
ul. Wacława Moritza 3, 20-276 Lublin,
tel. +48 603 635 460; e-mail: biuro@fundacja.aliplast.pl

KRS: 0000966365; NIP: 9462716393; REGON: 521747224

Zarząd Fundacji