Polityka zintegrowanego systemu zarządzania jakością, Środowiskiem i BHP oraz ZKP

Aliplast Extrusion Sp. z o.o. jest nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w produkcji profili aluminiowych. Ofertę swoją dostosowujemy do potrzeb rynku i wymagań klientów stosując przyjazne środowisku naturalnemu technologie, nowoczesny park maszynowy i zaawansowane systemy zarządzania w trwałym i bezpiecznym środowisku pracy.

Poprzez umieszczenie oznakowania CE na wyroby budowlane objęte normą zharmonizowaną EN 15088 : 2006 Aliplast Extrusion Sp. z o.o. wskazuje, że bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz za jego zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania jakością, Środowiskiem i BHP oraz ZKP
Certyfikat CPR Aliplast Extrusion

Certyfikat CPR Aliplast Extrusion

Certyfikat Aliplast Extrusion ISO 9001; 14001; 45001

Certyfikat Aliplast Extrusion ISO 9001; 14001; 45001

Certyfikat ISO 50001 PL

Certyfikat ISO 50001 PL

Spełniając wymagania Klienta i uwzględniając ochronę środowiska, bezpieczeństwo osób pracujących i wynik energetyczny nasze działania realizujemy poprzez:

• wdrażanie nowych produktów, technologii, inwestycji i usług oraz systematyczne odnawianie i utrzymywanie zaplecza technicznego, uwzględniając wpływ na jakość produkowanych wyrobów i usług, na środowisko naturalne, na bezpieczeństwo osób pracujących oraz na poprawę wyniku energetycznego
• podnoszenie kwalifikacji, dostępu do informacji i świadomości pracowników, w zakresie poprawy wyniku energetycznego, bezpieczeństwa pracy, aspektów środowiskowych w tym gospodarki odpadami oraz jakość produktów i usług
• ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania m.in. w celu poprawy wyniku energetycznego i środowiskowych efektów działalności oraz BHP
• utrzymywanie Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
• spełnianie potrzeb i oczekiwań Klientów, trwałe zdobycie ich uznania i zadowolenia
• prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zrównoważonego wykorzystanie zasobów, proekologicznej gospodarki odpadami oraz zapobieganie zanieczyszczeniom
• zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz wprowadzanie rozwiązań redukujących ryzyko zawodowe
• rozwijanie świadomości bezpiecznych postaw wśród kierownictwa, pracowników, podwykonawców i gości
• identyfikację i analizę zagrożeń, nieprawidłowości, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i natychmiastowe wprowadzanie działań naprawczych
• uwzględnianie roli pracowników, a także ich przedstawicieli w zakresie konsultacji i współudziału w działaniach, na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy
• przestrzeganie regulacji prawnych i innych mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności