Polityka zintegrowanego systemu zarządzania jakością, Środowiskiem i BHP oraz ZKP

Aliplast Extrusion Sp. z o.o. jest nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w produkcji profili aluminiowych. Ofertę swoją dostosowujemy do potrzeb rynku i wymagań klientów stosując przyjazne środowisku naturalnemu technologie, nowoczesny park maszynowy i zaawansowane systemy zarządzania w trwałym i bezpiecznym środowisku pracy.

Poprzez umieszczenie oznakowania CE na wyroby budowlane objęte normą zharmonizowaną EN 15088 : 2006 Aliplast Extrusion Sp. z o.o. wskazuje, że bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz za jego zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania jakością, Środowiskiem i BHP oraz ZKP
Certyfikat PCA-IMS19 PL

Certyfikat PCA-IMS19 PL

Certyfikat PCA-OHSAS19 PL

Certyfikat PCA-OHSAS19 PL

Certyfikat-TUV-PN-ISO-45001-2018

Certyfikat-TUV-PN-ISO-45001-2018

Naszą Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania realizujemy przez:

- Spełnianie potrzeb i oczekiwań najbardziej wymagających Klientów, trwałe zdobycie ich uznania i zadowolenia

- Wdrażanie nowych technologii, systematyczne odnawianie i utrzymywanie zaplecza technicznego, mających wpływ na poprawę jakości produkowanych profili aluminiowych

- Wdrożenie i utrzymywanie Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

- Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników

- Aktywny współudział pracowników w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, zapobieganie urazom, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym

- Partnerską współpracę ze starannie dobranymi Dostawcami oferującymi swe usługi na wysokim, stale monitorowanym poziomie

- Prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie ochrony środowiska naturalnego, efektywnego i oszczędnego gospodarowania mediami oraz proekologicznej gospodarki odpadami

- Przestrzeganie i spełnianie obowiązujących wymagań prawnych i innych dotyczących jakości wyrobów, zagrożeń BHP i ochrony środowiska

- Kierownictwo zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych zasobów ludzkich, technicznych oraz zasobów finansowych dla utrzymania i doskonalenia ZSZ