Zalecenia do przechowywania profili aluminiowych

Zachęcamy do zapoznania się z rekomendowanymi przez nas sposobami przechowywania profili aluminiowych.

Zalecenia dotyczące przechowywania:

  • Podczas magazynowania profili spakowanych w opakowania kartonowe, należy otworzyć powierzchnie czołowe, a w przypadku opakowań foliowych – rozciąć folię i przechowywać w stanie swobodnym (profile tylko separowane przed ewentualnymi uszkodzeniami). Miejsce składowania profili powinno być suche, o stałej temperaturze i wilgotności, bez możliwości zakurzenia lub zapylenia powierzchni profili. Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane.
  • W przypadku przechowywania profili na hali produkcyjnej należy je również chronić przed rozpryskami towarzyszącymi szlifowaniu i spawaniu, pracom remontowym lub budowlanym, ponieważ w kontakcie z innymi substancjami mogą pozostawić drobne odbarwienia, które trudno usunąć. •Niedopuszczalne jest cięcie profili w pakietach lub jakiekolwiek inne działanie na profilach bez uprzedniego rozpakowania.
  • Należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość i sposób ustawianych jarzm – w przypadku zbyt wysokiego składowania bądź ustawienia jarzma na profilach istnieje możliwość przewrócenia się piętrowanych profili lub może dojść do deformacji profili pod własnym ciężarem.

Zalecenia dotyczące profili niepowlekanych

Zmiany korozyjne mogą wystąpić w kontakcie profili z wilgocią lub substancjami o odczynach kwaśnych lub zasadowych. W profilach niepowlekanych może dojść do korozji szczelinowej, jeśli podczas przechowywania i transportu stykające się ze sobą profile będą narażone na działanie deszczu lub kondensację wilgoci. Grozi to powstaniem przebarwień powierzchni oraz trudnych do usunięcia skaz. Nie ma to natomiast wpływu na wytrzymałość. Profili niepowlekanych nie należy przechowywać na wolnym powietrzu. Pod wpływem działania tlenu lub wilgoci może dojść do ich odbarwienia Profile niepowlekane, które zostały narażone na działanie wilgoci, należy niezwłocznie wypakować i wysuszyć. Profile niepowlekane należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w którym nie dochodzi do wahań temperatury mogących sprzyjać zjawisku kondensacji. Dotykanie niepowlekanych profili aluminiowych bez rękawic może prowadzić do korozji wywołanej działaniem potu (kwaśny odczyn), dlatego podczas pracy przy profilach niepowlekanych należy zawsze używać rękawic.

Pliki do pobrania

Katalog profili 2024 (pdf)
Folder Extrusion 2023 (pdf)
Zalecenia przechowywania profili aluminiowych_Aliplast Extrusion