Interes Społeczny

Interes Społeczny

  • Wspieranie programów i inicjatyw z różnych sfer życia społecznego poprzez angażowanie się w promowanie kultury i sztuki, popularyzowanie zdrowego stylu życia, edukację, oświatę, wypoczynek, a także różne dyscypliny sportowe w ramach działań sponsorskich.
Pozytywne Relacje z Otoczeniem

Pozytywne Relacje z Otoczeniem

  • Podnoszenie świadomości oraz upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród pracowników i społeczności lokalnej.
  • Wspieranie instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz osób potrzebujących oraz społeczności lokalnej w ramach działań dobroczynnych.
Troska o Środowisko Naturalne

Troska o Środowisko Naturalne

  • Minimalizowanie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, spowodowanego prowadzoną działalnością.
  • Wdrażanie innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku.
Społeczna Odpowiedzialność

Społeczna Odpowiedzialność

  • Doskonalenie w obszarze związanym z oddziaływaniem na środowisko naturalne.
  • Dbałość o zachowanie najwyższych standardów w dziedzinie zarządzania i rozwoju kadr.
  • Troska o pracowników i ich rozwój.