Dział handlowy Lublin

Mariusz Liszka

Dyrektor handlowy

Telefon: +48 81 710 61 80
Telefon: +48 607 855 773

Paweł Kęsicki

Kierownik działu handlowego

Telefon: +48 81 710 61 63
Telefon: +48 603 252 332

Alicja Pieniężnik

Starszy Specjalista ds. handlowych

Telefon: +48 81 745 57 86

Barbara Suder

Starszy Specjalista ds. handlowych

Telefon: +48 81 710 61 14

Ewa Kwirant

Starszy Specjalista ds. handlowych

Telefon: +48 81 710 61 84

Małgorzata Borkowska

Specjalista ds. handlowych

Telefon: + 48 81 710 68 08

Magdalena Babiak-Solak

Młodszy Specjalista ds. handlowych

Telefon: +48 81 710 68 74

Fabian Mańko

Specjalista ds. handlowych

Telefon: + 48 81 710 68 97

Paulina Sidor

Starszy Specjalista ds. handlowych

Telefon: +48 81 710 61 43