Medal „Zasłużony dla Miasta Lublin” dla Grupy Aliplast

15 listopada 2023

W piątek, 9 listopada odbyła się Gala Przedsiębiorczości, podczas której wręczone zostały Nagrody Gospodarcze Prezydenta Miasta Lublina 2023.
Jest to wyróżnienie przedsiębiorców, instytutów naukowo-badawczych, innowatorów i wynalazców, którzy stosują najlepsze praktyki w zakresie prowadzenia biznesu i wnoszą znaczący wkład w rozwój lubelskiej gospodarki, budując pozytywny wizerunek miasta w Polsce i na świecie.

Grupa Aliplast otrzymała Medal „Zasłużony dla Miasta Lublin” za znaczący wkład w rozwój potencjału ekonomicznego naszego miasta oraz zasługi na rzecz lokalnego rynku pracy, z podziękowaniem za gospodarczą promocję Lublina w kraju i za granicą. Obok medalu Unii Lubelskiej jest to najwyższe i najbardziej prestiżowe wyróżnienie Prezydenta Miasta Lublin.