Misja firmy Aliplast Extrusion

Firma Aliplast Extrusion Sp. z o.o. pragnie świadomie budować swoją pozycję - jako rzetelnego partnera w zakresie kompleksowej obsługi obejmującej wyciskanie, anodowanie, lakierowanie i obróbkę mechaniczną profili aluminiowych - zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. W swojej działalności promuje rozwiązania technologiczne, które uwzględniają ochronę środowiska naturalnego. Swoją misję opiera na kluczowych zagadnieniach takich jak interesy społeczne, pozytywne relacje z otoczeniem firmy, troskę o środowisko naturalne. Swoją strategię biznesową realizuje w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, dbając jednocześnie o sukces ekonomiczny Spółki.

Strategia zrównoważonego rozwoju, wpisana w system wartości Aliplast Extrusion na równi z wymiarem ekonomicznym i społecznym, nakłada na firmę obowiązki związane z ochroną zasobów naturalnych i poszanowania środowiska, dbałością o dobro i rozwój pracownika, a także działalnością prospołeczną i CSR-ową.

Spółka Aliplast Extrusion realizuje wytyczone cele w obszarze społecznej odpowiedzialności poprzez:

  • minimalizowanie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, spowodowanego prowadzoną działalnością,
  • wdrażanie innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku
  • podnoszenie świadomości oraz upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród pracowników i społeczności lokalnej,
  • doskonalenie w obszarze związanym z oddziaływaniem na środowisko naturalne,
  • dbałość o zachowanie najwyższych standardów w dziedzinie zarządzania i rozwoju kadr,
  • troskę o pracowników i ich rozwój
  • wspieranie programów i inicjatyw z różnych sfer życia społecznego poprzez angażowanie się w promowanie kultury i sztuki, popularyzowanie zdrowego stylu życia, edukację, oświatę, wypoczynek, a także różne dyscypliny sportowe w ramach działań sponsorskich
  • wspieranie instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz osób potrzebujących oraz społeczności lokalnej w ramach działań dobroczynnych