Odpowiedzialny biznes

Firma  Aliplast Extrusion Sp. z o.o. pragnie świadomie budować swoją markę – producenta w branży systemów aluminiowych dla budownictwa – zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.  Spółka Aliplast stawia na aktywne działania skierowane ku obszarom związanym z ochroną środowiska, polityką współpracy i dialogu ze społecznością lokalną. Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie Aliplast jest również ściśle związane z koncepcją zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, które zakłada, że działalność prowadzona przez Spółkę nie ogranicza się jedynie do starań o zwiększanie wyników ekonomicznych, ale również obejmuje podejmowanie inicjatyw społecznych.

Pracownicy 

Budowanie poprawnych relacji pracowniczych, tworzenie przyjaznego środowiska pracy, zapewnienie Pracownikom odpowiednich warunków rozwoju (szkolenia, programy motywacyjne), dbałość o warunki pracy, wparcie aktywności pracowniczych (sportowych Aliplast Running Team,  Aliplast Fishing Team, karta Multisport), dzięki inwestycji w rozbudowę zakładu produkcyjnego – zwiększanie liczby miejsc pracy, dbałość o równe warunki zatrudnienia dla kobiet i mężczyzn.

Partnerzy biznesowi

Integracja branży producentów stolarki otworowej, transparentne zasady współdziałania, polityka antykorupcyjna.

Środowisko i bezpieczeństwo

Minimalizowanie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, spowodowanego prowadzoną działalnością produkcyjną firmy, wdrażanie innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku, doskonalenie w obszarze związanym z oddziaływaniem na środowisko naturalne.

Społeczność lokalna

Wspieranie instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz osób potrzebujących oraz społeczności lokalnej w ramach działań dobroczynnych w zakresie edukacji, kultury i sportu.

Środowisko

Produkcja w Grupie Aliplast (Aliplast Sp. z o.o. i Aliplast Extrusion Sp. z o.o.) oparta jest na odpowiedzialności ekologicznej oraz bezpieczeństwie. Troska o ochronę środowiska przejawia się w dbałości o minimalizację oddziaływania procesu produkcyjnego na otoczenie. Ważnym elementem działalności firmy jest także edukacja i budowanie świadomości ekologicznej.

Grupa Aliplast ze względu na charakter swojej działalności (produkcja profili aluminiowych, lakierowanie proszkowe, anodowanie) szczególny nacisk kładzie na wszelkie przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie odziaływania na środowisko naturalne.

Oznacza to inwestycje:

 • w rozwiązania energooszczędne (strategia „Energia z Aliplastem” – fotowoltaika)
 • recykling aluminium, będącego odpadem w procesie produkcyjnym oraz obróbczym: zastosowanie nowoczesnych technologii przystosowanych do każdego etapu obróbki metalu, począwszy od ekstruzji, obróbki wstępnej, obróbki rozszerzonej o procesy CNC, lakierowania oraz anodowania, pozwala na maksymalne odzyskanie poprodukcyjnego aluminium; systemy wysoce wydajnych w procesie cięcia czy skrawania odciągów wiórów oraz organizacja przestrzeni składowania poszczególnych grup odpadu pozwala na efektywną zbiórkę nawet najmniejszych drobin cennego surowca, co w dalszej części przekłada się na ekologiczne przetworzenie w bardzo dobrej jakości materiał produkcyjny
 • innowacyjne rozwiązania zastosowane w procesie lakierowania proszkowego: wykorzystanie systemu bezchromowego podczas przygotowania powierzchni, wykorzystanie wody deszczowej gromadzonej na połaci dachu, zastosowanie w kabinach lakierniczych systemu odzysku proszku (zmniejszanie ilości generowanego odpadu)

Odpowiedzialność ekologiczna firmy to również szereg małych inicjatyw: segregacja odpadów, elektrośmieci, pojemniki na zużyte baterie, poprzez elektroniczny obieg dokumentów na większości stanowisk pracy staramy się ograniczyć do minimum zużycie papieru i tonera, stosując hasło „save the planet, don’t use plastic” unikamy naczyń jednorazowych, plastikowych butelek i pojemników.

Grupa Aliplast podejmuje działania minimalizujące negatywny wpływ na środowisko we wszystkich obszarach swojej działalności.

Dobroczynność

Nowoczesna firma powinna nie tylko dbać o wielkość zysków i kreować swój wizerunek wyłącznie w oparciu o sukcesy rynkowe. Równie istotne w budowaniu przez naszą firmę  strategii wizerunkowej są przedsięwzięcia podejmowane na rzecz szeroko rozumianego społeczeństwa. Chcielibyśmy, aby działania naszej firmy odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności i niosły za sobą realne zmiany w życiu ludzi, do których są kierowane.

Nasza działalność:

 • Grupa Aliplast od kilku lat wspiera działalność fundacji Teatr Za Jeden Uśmiech oraz projekty organizowane przez Prekursora Artystycznego i  Teart Bamm Baamm (przedstawienia teatralne organizowane dla dzieci przebywających w lubelskich szpitalach)
 • uczestnictwo w akcji charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
 • wsparcie sponsorskie produkcji zabawek terapeutycznych „Produkt dla Puchatka” przez studentów wzornictwa Akademii Sztuki w Szczecinie
 • akcje wolantariackie Pracowników – Szlachetna Paczka, akcja krwiodawstwa
 • uczestnictwo drużyny Aliplast Running Team w Poland Business Run  – największym biegu charytatywnym w Polsce; udział w VII półmaratonie lubartowskim BEZ GRANIC (bieg charytatywny)

Odpowiedzialny pracodawca

Największym kapitałem naszej firmy są ludzie – ich umiejętności, kompetencje, wiedza i doświadczenie. Ich praca i zaangażowanie przekłada się na wspólny sukces. Dlatego staramy się stwarzać naszym Pracownikom jak najlepsze warunki pracy. W Grupie Aliplast pragniemy jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracodawcy.

 • wszyscy Pracownicy Grupy Aliplast przechodzą cykliczne szkolenia podnoszące ich kwalifikacje oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy
 • zapewniamy wszelkie dostępne środki niezbędne do ochrony zdrowia i życia pracowników w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych – stała kontrola miejsc pracy służy wykluczeniu potencjalnych przyczyn chorób oraz zagrożeń życia i zdrowia pracowników;
 • czujemy się odpowiedzialni również za przyszłość naszych Pracowników – oferujemy im uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym, w którym pomagamy im gromadzić dodatkowe środki w ramach III filaru
 • dbamy o poszanowanie praw człowieka i praw pracowniczych – przeciwdziałamy wszelkim formom mobbingu i dyskryminacji
 • stwarzamy szansę na rozwijanie własnych pasji i podnoszenie kwalifikacji (projekt szkoły językowej z firmie)
 • naszym Pracownikom oferujemy również pakiet świadczeń dodatkowych: oferujemy pożyczki pracownicze, zapomogi dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, świadczenia przedświąteczne
 • wspieramy aktywności sportowe, jesteśmy otwarci na inicjatywy pracownicze

 

Pliki do pobrania

Corialis - Kodeks Postępowania Dostawców
Corialis - Ogólna Instrukcja dla Pracownika
Corialis - Polityka Praw Człowieka
Corialis - Polityka Środowiskowa i Energetyczna
Corialis - Regulamin Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Informacja o realizowanej Strategii podatkowej za rok 2020 Aliplast Extrusion Sp. z o.o.
Informacja o realizowanej Strategii podatkowej za rok 2021 Aliplast Extrusion Sp. z o.o.
Informacja o realizowanej Strategii podatkowej za rok 2022 Aliplast Extrusion Sp. z o.o.