Adres firmy:
Aliplast Extrusion Sp. z o.o.
ul. Wacława Moritza 3
20-276 Lublin
Godziny pracy: 8:00-16:00

NIP: 9462628335
Numer KRS: 0000389269

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał Zakładowy: 60 000 000 zł

test