Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami sprzedaży Aliplast Extrusion Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej określane jako OWS) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży/dostaw zawieranych przez Aliplast Extrusion Sp. z o.o.