Certyfikat zasadzenia nowego drzewa dla Grupy Aliplast

28 listopada 2023

W związku z 30-tą rocznicą działalności TÜV NORD Polska prowadzi akcję: 1 AUDIT = 1 DRZEWO. Aliplast Sp. z o.o. oraz Aliplast Extrusion, kolejny raz przystąpił do auditu recertyfikującego zintegrowanego systemu zarządzania na zgodność z normami ISO 9001/ ISO 45001/ ISO 14001. Audit recertyfikujący przeprowadził TÜV NORD, który zakończył się 27 września z wynikiem pozytywnym. To tylko potwierdza, że nasze produkty są produkowane w oparciu o wewnętrzne procedury, instrukcje i technologie oraz wymagania prawne a oferowany asortyment jest wysokiej jakości i wytwarzany w warunkach bezpiecznych dla naszych pracowników, jak i jego użytkowników.
Zgodnie z założeniami projektu: 1 AUDIT = 1 DRZEWO udało nam się wspólnie z TÜV NORD posadzić 2 drzewka. Stały się one częścią niezwykłego lasu, ponieważ firma TÜV NORD Polska posadziła już 1 783.