Podziękowanie dla Aliplast Sp. z o.o. za podejmowane inicjatywy w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.

13 grudnia 2023

Biznes dla firm – wydarzenie, które odbyło się 11 grudnia – było okazją do podsumowania wspólnych działań, a także podziękowania Partnerom za zaangażowanie oraz wkład w inicjatywy zrealizowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.
W gronie wyróżnionych firm znalazła się również nasza spółka. Aliplast bardzo aktywnie uczestniczył w tym roku w działaniach na rzecz wspierania młodych osób w ich rozwoju osobistym i zawodowym.