Powołanie Fundacji Grupy Aliplast

09 kwietnia 2022

29. marca br., w siedzibie Grupy Aliplast  (Aliplast Sp. z o.o. i  Aliplast Extrusion Sp. z o.o.), w Lublinie zostały podpisane dokumenty powołujące Fundację Grupy Aliplast. Fundatorem Fundacji Grupy Aliplast jest Aliplast Sp. z o.o.

Jesteśmy niezwykle dumni z powołania Fundacji, mówi Jan Kidaj Prezes Zarządu Grupy Aliplast. Pozwoli nam to na kontynuację naszych działań, ale już w większym wymiarze i z mocniejszym efektem.  Wierzę i mam nadzieję, że Fundacja Grupy Aliplast stanie się platformą do realizacji działań z zakresu dobroczynności i szeroko rozumianej edukacji na rzecz społeczności lokalnych, przy zaangażowaniu naszych Pracowników. Grupa Aliplast to prawie 1000 Pracowników – to ogromny potencjał drzemiący w ludziach, którzy mogą i chcą zrobić coś dobrego dla innych.

Jesteśmy jedną z największych firm w województwie – czujemy się zobowiązani do inspirowania działań i podejmowania inicjatyw mających na celu poprawę istniejącej rzeczywistości. Ze zgranym zespołem, jakim jest nasza Grupa – możemy wszystko  – mówi Tomasz Ćwiek, Prezes Zarządu Fundacji Grupy Aliplast.

Celem statutowym Fundacji jest działalność społecznie użytecznaw szczególności polegająca na rozwoju, upowszechnianiu, wspieraniu, wspomaganiu i propagowaniu opieki i pomocy społecznej, ekologii, sportu, kultury, nauki i oświaty.

Ważnymi aspektami działalności Fundacji będą również działania na rzecz tworzenia nowej jakości życia społecznego w regionie, w tym budowania relacji międzyludzkich, budowaniu świadomości ekologicznej i podejmowaniu inicjatyw w zakresie ochrony środowiska, pomocy uchodźcom z krajów dotkniętych wojną lub innymi działaniami o charakterze zbrojnym/militarnym.

Fundacja przeznaczyła na początkową działalność statutową 100 000  zł .

Skład pierwszego Zarządu Fundacji Grupy Aliplast: Tomasz Ćwiek (Prezes Zarządu Fundacji), Mateusz Malczarski (Wiceprezes Zarządu Fundacji) , Jan Kidaj (Członek Zarządu Fundacji), Ewa Ciołek (Członek Zarządu Fundacji), Piotr Kutrzepa (Członek Zarządu Fundacji).