Cele redukcyjne Grupy Corialis zatwierdzone przez SBTi / The Science Based Targets initiative/

13 marca 2024

Z przyjemnością informujemy, że SBTi / The Science Based Targets initiative/ oficjalnie zatwierdziła cele redukcyjne Grupy Corialis.

The Science Based Targets initiative (SBTi) –  to przedsięwzięcie, którego celem jest pokazanie firmom, ile i jak szybko muszą zredukować emisję gazów cieplarnianych aby zapobiec najgorszym skutkom zmian klimatycznych. Do działań szczegółowych partnerstwa należą: definiowanie i promowanie najlepszych praktyk w zakresie redukcji emisji i celów zerowych netto zgodnie z nauką o klimacie, zapewnianie pomocy technicznej i zasobów eksperckich firmom, które wyznaczają cele klimatyczne zgodne z najnowszymi osiągnięciami nauk o klimacie. skupianie zespołu ekspertów, który zapewnia firmom niezależną ocenę i walidację celów.

Ponad 4000 firm na całym świecie współpracuje już z inicjatywą Science Based Targets (SBTi), wśród nich jest Grupa Corialis.