Grupa Aliplast z tytułem Lidera Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

30 sierpnia 2023

Aliplast  Sp. z o.o. i Aliplast Extrusion Sp.  z o.o. zostały Laureatem Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności.

Kapituła Programu wysoko oceniła działania Grupy Aliplast związane z upowszechnieniem w firmie zasad odpowiedzialnego biznesu, zwłaszcza w odniesieniu do inicjatyw podejmowanych na rzecz Pracowników oraz wprowadzanych rozwiązań proekologicznych, nagradzając Spółkę tytułami Lidera Społecznej  Odpowiedzialności – DOBRY PRACODAWCA 2023 oraz EKO FIRMA 2023.

Uzyskane tytuły potwierdzają status Grupy Aliplast jako firmy solidnej, funkcjonującej zgodnie z proekologicznym przesłaniem oraz wrażliwej na potrzeby i oczekiwania lokalnych społeczności i zatrudnionych w niej osób, takiej, z którą warto się związać i współpracować.