Zakończenie procesu auditu nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z normą 9001/ 14001/ 45001

22 września 2022

Aliplast Sp. z o.o.  i Aliplast Extrusion Sp. z o.o. pełnym sukcesem zakończyły proces auditu nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z normą 9001/ 14001/ 45001. Po raz kolejny potwierdziliśmy zgodność systemu zarządzania naszych Spółek z wymaganiami norm.

  • ISO 45001 to pierwsza na świecie międzynarodowa norma dotycząca systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
  • ISO 9001 to seria norm zarządzania jakością dla firm produkujących towary i usługi.
  • ISO 14001 zapewnia jasne ramy zarządzania w celu zmniejszenia wpływu na środowisko oraz zapewnienia spełnienia wymogów prawnych i budowania zaufania interesariuszy.

Certyfikaty ISO są dla nas niezmiernie ważne. To potwierdzenie wysokiej jakości naszej pracy, produktów oraz usług.